پیامک انبوه (ویژه ارسال پیامک تبلیغاتی و اطلاع رسانی)

  • پیامک فعالسازی و تایید هویت
  •  ارسال های زمانبندی شده و هوشمند
  •  استفاده از کدخوان و بررسی صحت محصول و…
  • ارسال بر اساس کد پستی

محبوب ترین امکاناتی که ممکن است برای هر فرد جذاب باشد

احراز هویت پیامکی
ارسال پیامک های تاییدیه ( بسیار سریع )
امکان تعریف قالب های متفاوت پیامک
استفاده بسیار آسان

کدخوان و گارانتی
گزارشگیری کامل از کدهای صحیح
پاسخ متناسب با کد محصول
بررسی صحت کد محصول