امروز :
آیا هنوز پنل خود را سفارش نداده اید ؟

ارسال بدون سامانه

بدون خرید سامانه نیز می توانید پیامک های مورد نظر خود را ارسال نمایید. بدین صورت که متن جهت ارسال و همچنین شماره های مورد نظر خود را برای ما ارسال می نمایید (از طریق ایمیل یا تحویل حضوری) و ما از طریق سامانه ی تهران پیامک، آن متن را به شماره های ...

شماره حساب ها

(به نام  ملکی جنتی)

بانک ملی ایران 

شماره حساب :0103900567005
شماره کارت :7596 4128 9918 6037

 بانک صادرات ایران

شماره حساب :0104364733008
شماره کارت :5460 4254 6917 6037

تماس با تهران پیامک

خلاصه آمار سایت


صفحه اصلی

کاربرد سامانه

تعرفه پنل ها

خط اختصاصی

خرید آنلاین پنل ها

تماس با ما
راهنمای کامل ثبت نام