امروز :
آیا هنوز پنل خود را سفارش نداده اید ؟

ارسال بدون سامانه

بدون خرید سامانه نیز می توانید پیامک های مورد نظر خود را ارسال نمایید. بدین صورت که متن جهت ارسال و همچنین شماره های مورد نظر خود را برای ما ارسال می نمایید (از طریق ایمیل یا تحویل حضوری) و ما از طریق سامانه ی تهران پیامک، آن متن را به شماره های ...

شماره حساب ها

(به نام  ملکی جنتی)

بانک ملی ایران 

شماره حساب :0103900567005
شماره کارت :7596 4128 9918 6037

 بانک صادرات ایران

شماره حساب :0104364733008
شماره کارت :5460 4254 6917 6037

تماس با تهران پیامک

خلاصه آمار سایت


صفحه اصلی

کاربرد سامانه

تعرفه پنل ها

خط اختصاصی

خرید آنلاین پنل ها

تماس با ما